Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Kronika

Kronika roku 2006

Kronika działalności naukowo-badawczej
.
Pracowników, Doktorantów i Studentów
Katedry Kulturoznawstwa
.
ROK 2006Najważniejsze osiągnięcia pracowników:

Powołanie i inauguracja prac Katedry Kulturoznawstwa (od założeń programowych poprzez remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku KKNJO UG, do przygotowania planów kadrowych, naukowo-badawczych i dydaktycznych na najbliższych pięć lat).

Nagroda Rektora UG indywidualna stopnia pierwszego dla prof. Michała Błażejewskiego za książkę Dialog w przestrzeni kultury.

Kalendarium:

W dniach 24-27 kwietnia 2006 roku w Pokrzywnej odbyła się konferencja naukowa - Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol. Organizatorem była Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego. Gdańskie kulturoznawstwo reprezentowały referaty - Pokarmy niebieskie, pokarmy ziemskie w kantatach Jana Sebastiana Bacha (prof. dr hab. Michał Błażejewski) oraz Mojojoy czyli o zwyczajach żywieniowych Indian Amazonii (dr Aleksandra Wierucka).

W dniu 10 maja 2006 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Świąder-Puchowskiej. Tytuł rozprawy: Teatr Witkacego w Zakopanem. W poszukiwaniu „trzeciej drogi” teatru. Promotor: Prof. dr hab. Michał Błażejewski, recenzenci: dr hab. Juliusz Tyszka (UAM), prof. dr hab. Jerzy Linom (UG), przewodniczący komisji: prof. UG, dr hab. Jan Data.

25 maja 2006 roku Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął uchwałę o utworzeniu na Wydziale Filologiczno-Historycznym Katedry Kulturoznawstwa.

W dniach 14-21 lipca 2006 roku odbyła się w Paryżu międzynarodowa konferencja Language Culture and Mind. Spotkało się na niej ponad 130 osób z 32 krajów świata i byli to przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych (m.in. antropologii, etnografii, socjologii, lingwistyki, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii itp.), którzy podejmowali temat roli języka w kulturze. Poprzez różne specjalizacje referentów stworzył się wielowymiarowy obraz omawianego problemu. Na konferencji dr Aleksandra Wierucka (Katedra Kulturoznawstwa UG) wygłosiła referat zatytułowany A LingusticPath in Literature: Writings of Ursula K. Le Guin and Her AnthropologicalView of the World (Lingwistyczna ścieżka w literaturze: twórczość Ursuli K. Le Guin i jej antropologiczna wizja świata).

W pierwszych dniach października 2006 roku odbywa się przeprowadzka studentów i pracowników Katedry Kulturoznawstwa do budynku Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i rozpoczynają się zajęcia.


12 października 2006 roku Katedra Kulturoznawstwa zorganizowała na Wydziale Filologiczno-Historycznym wykład etnograficzny Wojciecha Cejrowskiego.

Opublikowane książki:

Katarzyna Kaczor, Geralt, czarownice, wiedźmin, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 215.

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach:

Magdalena Sacha, Le chêne de Goethe ou la protection des monumentsnaturelsdans le IIIe Reich, "Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz", nr 92, Bruksela 2006.

Magdalena Sacha, Dziewczęta hrabiny. Szkoła hrabiny von Krockow, „Pomerania” nr 6/2006, s. 57.

Inne:

Michał Błażejewski, Wagner bez taryfy ulgowej [Festiwal Wagnerowski, Erl 2006], „Autograf” 2006 nr 4, s. 22-25.

Michał Błażejewski, Parafiańszczyzna [rec. nagrania: Dobrzyński „Kwintety smyczkowe”]; Ramoty pana Rameau [rec. nagrania: Rameau „LesPaladins”]; Łaskawość czasu [rec. nagrania: Mozart „Mitidate, re di Ponte”]; Wahn! Wahn! Űberallwahn.... [rec. nagrania: Wagner „Śpiewacy norymberscy”]; Dzieło sztuki stulecia [rec. spektaklu: Wagner „Der Ring des Nibelungen”]; Wizyta starszej pani bez godności [rec. nagrania: Johann Strauss „Zemsta nietoperza”], „Autograf” 2006 nr 1-6.

Barbara Świąder, Być jak każdy, być jak Warhol, [wstęp do:] Kenneth Goldsmith, Będę twoim lustrem. Wywiady z Warholem, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2006, s. 7-11.

Ostatnio modyfikowane: 08.02.2011