Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Konferencje i zdarzenia naukowe

I Forum Animacji Kultury UG (30.05.2014)

I Forum Animacji Kultury UG 
30.05.2014


30 maja odbyło się
I Forum Animacji Kultury Uniwersytetu Gdańskiego

W ramach Forum odbyła się sesja studencka, obejmująca prezentację kilkunastu projektów kulturowych, panel dyskusyjny „Ja, Animator” z udziałem zaproszonych gości, prowadzony przez Annę Miler z Gdańskiego Archipelagu Kultury i Stowarzyszenia Arteria oraz zamknięta część warsztatowa, adresowana do studentów kulturoznawstwa UG.

Gośćmi Forum były trójmiejskie animatorki: Natalia Cyrzan i Anna Urbańczyk z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, Agnieszka Grewling-Stolc z Teatru Miniatura w Gdańsku i Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego MOST, Elżbieta Okroy i Ewa Okroy ze Stowarzyszenia Na Styku oraz Katarzyna Pastuszak z Teatru Amareya i Klubu Żak w Gdańsku.

Forum jest firmowane przez Specjalność Animacja i Upowszechnianie Kultury na Kierunku Kulturoznawstwo UG, prowadzoną przez dr Barbarę Świąder-Puchowską, która jest jego pomysłodawczynią i organizatorką.


Projekt "Zabawa w kuchni” 27.03.2014
Projekt „Wiosenne wietrzenie szaf” 4.04.2014

 • I Forum Animacji Kultury UG - projekty studenckie cz. 2

Program I Forum Animacji Kultury UG

9.45-10.00 – Inauguracja Forum /BUG, aula 028/
10.00-13.00  Sesja studencka – prezentacja projektów
10.00-11.15 – Blok I

 • WyBEATne Ferie – Karina Kącka, Mateusz Filipiuk /III rok kulturoznawstwa UG/
 • Wiosenne wietrzenie szaf – Marta Porwich, Agnieszka Szefka, Maciej Głowacki, Patryk Król /II rok kulturoznawstwa UG/
 • Zabawa w kuchni – Monika Gajkowska, Kamila Kowalewska, Roksana Kozik /II rok kulturoznawstwa UG/
 • Wystawa „Nasza Wspólna Przestrzeń” – Dorota Lejmel, Elza Fitza, Monika Godlewska /III rok kulturoznawstwa UG/
 • Bajka wiekiem malowana – Marta Demartin, Anna Domachowska, Jadwiga Fudali, Agnieszka Joppek /III rok kulturoznawstwa UG/

11.15-11.30 – Przerwa

11.30-13.00 – Blok II

 • Odkurz się na wiosnę! – Klaudia Modrzejewska, Aleksandra Pietrzak, Agnieszka Stępień, Dagna Świsulska, Agnieszka Urbańska /II rok kulturoznawstwa UG/
 • Stocznia: dziedzictwo i rzeczywistość – Marta Kowalczyk, Agnieszka Mazelewska, Anna Szafran /II rok kulturoznawstwa UG/
 • Teatr „Magiczny Długopis” – Marcin Ignatowicz, Sebastian Szreder /II rok kulturoznawstwa UG/
 • ART/BOX – Michał Michalski, Tomasz Chądzyński, Oskar Hajduk, Małgorzata Muraszko /II rok kulturoznawstwa UG/
 • Ferie Muminków – Joanna Borowik, Maja Bieńkowska, Izabela Górska, Tina Drozdowska /III rok kulturoznawstwa UG/
 • Słupska Akcja Lokalnego Wystrzału Artystycznego – Mateusz Stefański, Martyna Rydel, Malwina Świtaj, Kinga Furtek, Karolina Kozieł /II rok kulturoznawstwa UG/

13.00-13.15 – Przerwa

13.15-15.15 – Panel dyskusyjny „Ja, animator”

Prowadzenie: Anna Miler – Gdański Archipelag Kultury, Stowarzyszenie Arteria
Uczestnicy:

 • Natalia Cyrzan – Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
 • Agnieszka Grewling-Stolc – Teatr Miniatura w Gdańsku, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST
 • Elżbieta Okroy i Ewa Okroy – Stowarzyszenie Na Styku
 • Katarzyna Pastuszak – Teatr Amareya, Klub Żak
 • Anna Urbańczyk – Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
 • Barbara Świąder-Puchowska – Uniwersytet Gdański

15.15 – Zakończenie części otwartej Forum

15.15-16.30 – Część zamknięta Forum – warsztaty projektowe /BUG, sala 030/

16.30 – Zakończenie Forum


Biogramy Gości I Forum Animacji Kultury

Natalia Cyrzan – animatorka kultury, koordynatorka i producentka takich wydarzeń kulturalnych jak Festiwal Narracje, Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa, Pixel Fall, Stage Europe Network, Muzyczne Mosty / Music Bridges. Inicjatorka akcji miejskiej Festiwal Streetwaves, współautorka akcji Włącz się! Kulturalnie. Pracuje w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Realizuje projekty we współpracy z Urzędem Miasta Gdańska, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Instytutem Sztuki Wyspa, Gdańską Galerią Miejską. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w kategorii Animacja Kultury.

 Agnieszka Grewling-Stolc – animatorka kultury, instruktorka teatrów dziecięcych i młodzieżowych, reżyserka i autorka scenariuszy. Pracowała m.in. w Pałacu Młodzieży w Gdańsku, obecnie w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku, jest założycielką Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego MOST. Jest pomysłodawczynią i realizatorką m.in. Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego KLAKA i Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego MOST. Była koordynatorką Rady Młodych, projektu realizowanego przez Gdańsk Europejska Stolica Kultury 2016,. Prowadzi warsztaty teatralne i dramowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zasiada w komisjach jurorskich konkursów teatralnych i recytatorskich. Otrzymała nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Teatru” oraz Komisji Centralnej za wybitne osiągnięcia w organizacji zdarzeń teatralnych.

 Anna Miler – kulturoznawczyni i politolożka, doktorantka na Filologicznych Studiach Doktoranckich UG, animatorka kultury. Pracuje w Projektorni Gdańskim Archipelagu Kultury i Stowarzyszeniu Arteria. Realizowała projekty takie jak: Women for Democratic (R)evolution, Dziewczyny też rysują komiksy, Klisze i piksele. Edukacja wizualna oraz Akcja! Komiks w ruchu. Współtworzyła audioprzewodnik „Stocznia jest kobietą“. Powadzi edukację filmową w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Interesuje się wykorzystaniem nowych mediów w edukacji kulturalnej. Jest współautorką publikacji „Dzieci w biblio-sieci“. Obecnie koordynuje cykl spotkań o nowych mediach w szkole, domach kultury i bibliotekach w ramach Bibliocampu.

 Elżbieta Okroy i Ewa Okroy –  animatorki i badaczki społeczno-kulturowe, trenerki, facilitatorki, nauczycielki akademickie. Są członkiniami Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Na Styku, nieformalnej grupy trenerów i trenerek Kaskada Praw Człowieka na Pomorzu. Posiadają doświadczenie w pracy  z  dziećmi i młodzieżą ze środowisk defaworyzowanych, ze społecznościami lokalnymi, grupami wykluczonymi i zawodowymi, przedstawicielami NGO. Obszary zainteresowań: tożsamość i różnorodność kulturowa, edukacja równościowa, inkluzyjne i podmiotowe metody pracy, metodologia badań społecznych, krytyczna analiza dyskursu. Realizują projekty z zakresu animacji społeczno-kulturowej, edukacji przez sztukę, edukacji obywatelskiej i równościowej, antydyskryminacji, partycypacji i współpracy, zrównoważonego rozwoju, różnorodności kulturowej, aktywizacji zawodowej, m.in.: Nieużytki sztuki (Instytut Sztuki Wyspa), Aktywna Społeczność (Instytut Kultury Miejskiej), Młodzi Solidarni (Europejskie Centrum Solidarności), AutoArt  w LKW Gallery, Trójmiejska Gra Online, Re:filozofia i EcoOko (Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia).

Katarzyna Pastuszak – tancerka, teatrolog, tłumaczka, doktor nauk humanistycznych, animatorka kultury, prezes Stowarzyszenia Amareya Art, kuratorka Gdańskiego Festiwalu Tańca (Klub Żak). Członek International Dance Council, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Rady Kultury Prezydenta Miasta Gdańska. Uczestniczka europejskiego projektu CORNERS 2011-2012. Wraz z Teatrem Amareya, który współtworzy, założyła Gdańską Szkołę Butō. Reżyseruje również projekty teatralne z osobami niepełnosprawnymi. Prowadziła warsztaty m.in. w Polsce, Norwegii, Rosji, Japonii. Brała udział w wielu projektach m.in.: w eksperymentalnym, performatywnym face&face_face it w Instytucie Sztuki Wyspa, współtworzyła spektakl „Ofelia” w ramach XVI Festiwalu Szekspirowskiego, stworzyła interdyscyplinarny projekt „Nomadka” oraz kilkugodzinny spacer performatywny (akcja 33_33_01), podczas którego wykonała 33 tańce dla 33 przypadkowo spotkanych osób.

 Anna Urbańczyk – koordynatorka projektów społecznych i zakresu edukacji nieformalnej w Instytucie Kultury Miejskiej: Metropolitanki, Active Citizens - Aktywnej Społeczności, Gdańskich Dni Sąsiadów i Gdańskich Miniatur. W pracy stara się traktować kulturę jako narzędzie zmiany społecznej, szczególnie wyrównywania szans grup mniejszościowych. Absolwentka Wiedzy o kulturze (UG), Queer Studies, Wielokulturowej Europy (Uniwersytet Adama Mickiewicza / British Council), Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego  (Stowarzyszenie Willa Decjusza), Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej). Aktywna w organizacjach pozarządowych, m.in. członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Koordynowała polską koalicję Social Watch. Niezależna trenerka i ekspertka równościowa i prawnoczłowiecza. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w kategorii Animacja Kultury.


Fotorelacja

Ostatnio modyfikowane: 12.06.2014