Katedra Kulturoznawstwa 

Katedra KulturoznawstwaDZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZAKonferencje i zdarzenia naukowe

Badania terenowe dr Aleksandry Wieruckiej na Łotwie - lipiec i sierpień 2009

Badania terenowe dr Aleksandry Wieruckiej na Łotwie w lipcu i sierpniu 2009 r.

W lipcu i sierpniu 2009 roku odbyły się badania terenowe na Łotwie, które miały na celu zbadanie aktualnej sytuacji Liwów, przedstawicieli jednej z ginących kultur Europy. Badania były prowadzone na tzw. Wybrzeżu Liwońskim.

Pracownik Katedry Kulturoznawstwa, dr Aleksandra Wierucka, podczas badań na Łotwie zbierała informacje na temat współczesnej sytuacji Liwów. Liwowie po roku 1991 (czyli po uzyskaniu niepodległości przez Łotwę, na terenie której mieszkają) otrzymali prawo do kultywowania swoich tradycji i języka (język liwoński został przez UNESCO zaklasyfikowany jako język ginący, ponieważ dziś posługuje się nim zaledwie kilkadziesiąt osób i ich kompetencja językowa jest niepełna). Rząd łotewski deklaruje pomoc dla Liwów, jednak faktyczna pomoc docierająca do mieszkańców Wybrzeża Liwońskiego jest znikoma. Liwowie próbują ratować swoją kulturę na własną rękę, prowadząc rozmaite warsztaty i skanseny oraz nauczając języka liwońskiego dzieci i młodzież.

Badania wykazały, że osób posługujących się językiem liwońskim jest coraz mniej, a poszczególne obyczaje odchodzą w niepamięć. 


 

Ostatnio modyfikowane: 29.10.2009

Serwis ostatnio aktualizowany:
18.09.2017