Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Konferencje i zdarzenia naukowe

Student Field Research Siberia 2010

Student Field Research Siberia 2010

Zakończyły się badania naukowe na Syberii, prowadzone przez studentów kulturoznawstwa UG w lipcu i sierpniu br. na wyspie Olchon na Bajkale.

Projekt badań nad współczesnym szamanizmem syberyjskim powstał we współpracy ze Stanowym Uniwersytem Pedagogicznym w Krasnojarsku (Rosja). Siedmioro studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „Mozaika”, działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, prowadziło badania nad aktualną sytuacją buriackich szamanów oraz nad wpływem współczesnej kultury zachodniej na zmieniającą się sytuację kultury tubylczej na Syberii. Badania były prowadzone wspólnie z grupą studentów ze Stanowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krasnojarsku i mają być początkiem pełniejszej współpracy i wymiany studenckiej w latach przyszłych. Z ramienia uczelni krasnojarskiej badaniami zajmowała się pani Helena Burovska, a z ramienia UG – dr Aleksandra Wierucka. Wyprawie towarzyszło również dwoje innych pracowników Katedry Kulturoznawstwa UG – dr Magdalena Sacha i dr Sebastian Konefał.

Projekt badań został objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab Bernarda Lammka oraz patronatami medialnymi.

Materiały zgromadzone podczas badań zostaną wykorzystane najpierw w pokazie multimedialnym i wykładzie na Wydziale Filologicznym UG oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku, a następnie w publikacji planowanej na wiosnę przyszłego roku.

Ostatnio modyfikowane: 06.09.2010