Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Konferencje i zdarzenia naukowe

Udział dr A. Wieruckiej w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez American Anthropological Association w Nowym Orleanie

W dniach 2-21.11.2010r pracownik Katery Kulturoznawstwa, dr Aleksandra Wierucka, wzięła udział w międzynarodowej konfrencji naukowej zorganizowanej przez American Anthropological Association w Nowym Orleanie, w Stanach Zjednoczonych.

Dr Wierucka jest członkiem AAA od roku 2006. Coroczny zjazd American Anthropological Association jest największym tego typu wydarzeniem antropologicznym na świecie – każdego roku ponad pięć tysięcy antropologów, kulturoznawców, etnologów i socjologów spotyka się w Stanach Zjednoczonych, aby wymieniać doświadczenia i omawiać współczesne nurty badań.

Dr Wierucka zaprezentowała referat Gaining Identity through Social Work – the Napo River Case in Ecuador, który był częścią panelu Anthropology of Work – Work of Anthropology, zorganizowanego przez Society for Anthropology of Work i Society for Latin America and Carribbean Anthropology. W prezentacji omawiane były badania naukowe prowadzone przez dr Aleksandrę Wierucką przez kilka ostatnich lat w Ekwadorze. 

Ostatnio modyfikowane: 24.11.2010