Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Konferencje i zdarzenia naukowe

II Forum Animacji Kultury UG - 26.05.2015

II Forum Animacji Kultury Uniwersytetu Gdańskiego

26 maja, wtorek, godz. 9.45-16.00
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, sala 030
ul. Wita Stwosza 53
Wstęp wolny

Z radością zapraszamy na II Forum Animacji Kultury Uniwersytetu Gdańskiego, które jest miejscem swobodnej, twórczej wymiany doświadczeń, idei, myśli, stylów i metod pracy w obszarze kultury Trójmiasta i okolic. Spotykają się tu młodzi adepci, którzy zaczynają swoją przygodę z animacją kultury z doświadczonymi praktykami. Ci pierwsi mają okazję, by zaprezentować swoje debiutanckie, autorskie projekty, zrealizowane właśnie w ramach Specjalności Animacja i Upowszechnianie Kultury na Kierunku Kulturoznawstwo UG. Z kolei praktycy dzielą się ze studentami swoim sposobem myślenia o szeroko pojętym organizowaniu kultury, filozofią uprawiania animacji, a przede wszystkim własnym, indywidualnym stylem pracy. Zależy nam na ludziach kultury z różnych jej sektorów, którzy realizują swoje projekty tu i teraz, w żywy i twórczy sposób. Za koncepcją Forum stoi myślenie o kulturze jako przestrzeni rozmowy, wymiany, spotkania człowieka z człowiekiem.

Tegoroczna edycja jest skupiona na animacji jako narzędziu zmiany społecznej w obszarach szczególnie wrażliwych, trudnych, często powiązanych z koniecznością przełamywani społecznego tabu i stereotypów. Naszymi gośćmi są osoby zaangażowane w projekty dotyczące m.in. osób i grup marginalizowanych, wykluczanych, defaworyzowanych w głównym nurcie życia społecznego. Gośćmi Forum będą: Ryszard Popowski, współtwórca i organizator koncertów Orkiestry Vita Activa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku, Joanna Buraczek, streetworkerka, Rzeczniczka Osoby Bezdomnej, która pracuje w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie, Przemysław Minta, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado i Marta Kosińska, psycholożka, seksuolożka, członkini zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado, która współpracuje z Krytyką Polityczną i Poradnią Zdrowia Psychoseksualnego „BezTabu”.

Forum jest adresowane do osób zainteresowanych szeroko rozumianą praktyką w obszarze kultury oraz do wszystkich ludzi aktywnych, którzy po prostu uczestniczą, włączają się, oglądają, słuchają, czytają, analizują, krytykują, rozmawiają… W ramach tegorocznego Forum odbędzie się sesja studencka, obejmująca prezentację autorskich projektów kulturowych oraz wykłady i spotkania z gośćmi.

Forum Animacji Kultury UG jest firmowane przez Specjalność Animacja i Upowszechnianie Kultury na Kierunku Kulturoznawstwo UG, prowadzoną przez dr Barbarę Świąder-Puchowską, która jest pomysłodawczynią i organizatorką Forum. Odbędzie się we wtorek, 26 maja w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego (sala 030).

Zapraszamy do kulturalnej wymiany!

Program:

26 maja, wtorek, godz. 9.45-16.30
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, sala 030
ul. Wita Stwosza 53
Wstęp wolny

9.45

Inauguracja Forum

9.45-10.45

Goście Forum:Ryszard Popowski, współtwórca i organizator koncertów Orkiestry Vita Activa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku – wykład i spotkanie

10.45-11.15

Sesja studencka – prezentacja projektów

  • Muzyka Schodzi na Psy… i Koty – Oskar Hajduk, Kamila Kowalewska, Michał Michalski, Dagna Świsulska /III rok kulturoznawstwa UG/
  • Eksperymentuj z przyszłością – Warsztaty naukowe dla dzieci (Kampus COOLtury) – Kinga Furtek, Karolina Kozieł, Patryk Król, Agnieszka Stępień /III rok kulturoznawstwa UG/

11.15-11.30 – Przerwa

11.30-12.30

Goście Forum:Przemysław Minta, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado i Marta Kosińska, psycholożka, seksuolożka, członkini zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado, współpracuje z Krytyką Polityczną i Poradnią Zdrowia Psychoseksualnego „BezTabu” – wykład i spotkanie

12.30-13.00

Sesja studencka – prezentacja projektów

  • Pełna Chata – Tomasz Chądzyński, Agnieszka Szefka, Marta Porwich /III rok kulturoznawstwa UG/
  • #WhoLetTheDogsOut.Moja druga psia połówka – Marcin Ignatowicz, Martyna Rydel, Mateusz Stefański, Agnieszka Urbańska /III rok kulturoznawstwa UG/

13.00-13.15 – Przerwa

13.15-13.45

Sesja studencka – prezentacja projektów

  • Przygarnij zwierzaka – Marta Kowalczyk, Roksana Kozik, Anna Szafran /III rok kulturoznawstwa UG/
  • Studencka Gra Terenowa „EKO-logiczni” (Kampus COOLtury) – Halina Grabowska, Katarzyna Jamróz, Karolina Milewska, Michał Staniszewski /II rok kulturoznawstwa UG/

13.45-14.45

Goście Forum:Joanna Buraczek, streetworkerka, Rzeczniczka Osoby Bezdomnej, pracuje w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie – wykład i spotkanie

14.45-15.00 – Przerwa

15.00-16.00

Sesja studencka – prezentacja projektów

  • Studencki piknik z grami planszowymi (Kampus COOLtury) – Monika Gajkowska, Agnieszka Mazelewska, Klaudia Modrzejewska, Małgorzata Muraszko /III rok kulturoznawstwa UG/
  • SZOK Seans Złej Ogólnoświatowej Kinematografii (Kampus COOLtury) – Aleksandra Pietrzak, Sebastian Szreder, Malwina Świtaj /III rok kulturoznawstwa UG/
  • Kaszubskie Smaki na Kampusie (Kampus COOLtury) – Michał Budniakiewicz, Ewelina Cieślik, Paulina Hryciak, Magdalena Kwiatkowska, Przemysław Rudnik /II rok kulturoznawstwa UG/
  • Trój-Trawnik. Koncert plenerowy (Kampus COOLtury) – Karolina Bloch, Zuzanna Ciszewska, Paulina Jarzembska, Alicja Nowicka /II rok kulturoznawstwa UG/

16.00 – Zakończenie Forum

 

II Forum Animacji Kultury Uniwersytetu Gdańskiego

Organizacja: dr Barbara Świąder-Puchowska
Specjalność Animacja i Upowszechnianie Kultury – Katedra Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Gdańskiego
Kontakt: basia@vonzeit.pl, 605434821
 

Goście II Forum Animacji Kultury UG:

Ryszard Popowski, współtwórca i organizator koncertów Orkiestry Vita Activa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku, jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku – ukończył wydział wychowania muzycznego. Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego, pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Instytucie Muzyki i w gdańskim szkolnictwie muzycznym. Jest członkiem redakcji czasopisma „Wychowanie Muzyczne”. Specjalizuje się w problematyce edukacji kulturalnej na osnowie muzycznej. Od 1994 roku współpracuje z PSOUU – Koło w Gdańsku w ramach programów edukacji kulturalnej osób niepełnosprawnych intelektualnie: przez sztukę do samodzielności – Orkiestra Vita Activa i programu edukacji muzycznej ECEKON (Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych). Jest współtwórcą tego ośrodka, zajmuje się zagadnieniami organizacyjnymi, merytorycznymi i metodycznymi. Jest autorem publikacji naukowych, poświęconych problematyce edukacji muzycznej, bierze udział w konferencjach poświęconych edukacji muzycznej i udziałowi w kulturze osób niepełnosprawnościami. W 2014 roku, podczas II Konwencji Muzyki Polskiej, zorganizowanej przez Instytut Muzyki (MKiDN), prowadził panel poświęcony powszechnej edukacji muzycznej i współorganizował panel poświęcony udziałowi w kulturze muzycznej osób z niepełnosprawnościami.

Marta Kosińska, członkini zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado, z wykształcenia psycholożka, seksuolożka, terapeutka, edukatorka seksualna i równościowa; koordynatorka I Trójmiejskiego Marszu Równości. Z zamiłowania – aktywistka, głównie w dziedzinie praw człowieka, w tym praw kobiet i osób LGBTQ. W 2012 roku za te działania wraz z całym zespołem Poradni „BezTabu” została uhonorowana Europejską Nagrodą Tolerancji. Wiedzę w zakresie nowoczesnych metod edukacji, specyfiki pracy w organizacjach pozarządowych oraz praw człowieka zdobywała na licznych międzynarodowych szkoleniach. Intensywnie współpracuje z Krytyką Polityczną i Poradnią Zdrowia Psychoseksualnego „BezTabu”. Otwarta na różnorodność, entuzjastka teorii queer.

Przemysław Minta, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado, koordynator I Trójmiejskiego Marszu Równości; absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG; sam o sobie pisze: „Ocalały absolwent: trzech lat komunistycznej szkoły podstawowej, zajęć w przyparafialnej salce katechetycznej, pięciu lat w szkole podstawowej startującego kapitalizmu, czterech lat w liceum ekonomii popytu i podaży, pięciu lat na uniwersytecie żarłocznego korporacjonizmu. Ukończył niezliczone interdyscyplinarne kursy i szkolenia, które miały sprawić, że stanie się lepszym przedsiębiorcą, pracownikiem, kierownikiem, współpracownikiem, podwładnym, menadżerem. Na dowód są dyplomy, świadectwa, zaświadczenia i certyfikaty, do wglądu we wcześniej ustalonym terminie. Utrzymuje budżet państwa, gminy i kilku banków. Słuchacz i czytacz. Ideologicznie: lewicowiec. Dumny członek Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado, dzięki któremu spotkał wielu wspaniałych ludzi i stara się każdego dnia być lepszym człowiekiem”.

Joanna Buraczek, streetworkerka, Rzeczniczka Osoby Bezdomnej, pracuje w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie. Jest pedagog, absolwentką Akademii Marynarki Wojennej oraz Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogika z resocjalizacją. W trakcie studiów założycielka Naukowego Koła Psychologicznego na AMW; współautorka programów do readaptacji społecznej dla więźniów Aresztu Śledczego w Wejherowie. Od dwóch lat streetworkerka z ramienia Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w środowisku osób bezdomnych, od ponad pół roku Rzeczniczka Osoby Bezdomnej – pracująca z osobami zarówno bezdomnymi, jak i zagrożonymi bezdomnością.

Ostatnio modyfikowane: 20.05.2015