Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Archiwum wydarzeń

Katedra Kulturoznawstwa - Archiwum wydarzeń cz. 5

Katedra Kulturoznawstwa na Targach Akademia 2012

.

W ramach Targów Akademia 2012 pracownicy Katedry Kulturoznawstwa – dr Magdalena Howorus-Czajka, dr Aleksandra Wierucka oraz dr Zbyszek Dymarski, przygotowali trzy wykłady z prezentacją multimedialną.

I tak dr Zbyszek Dymarski wybrał się na „Filozoficzną wędrówkę z Pieskiem przydrożnym Czesława Miłosza”. W swoim wystąpieniu starał się pokazać, że wybitne teksty literackie, a takim jest niewątpliwie miłoszowy tomik, są również nośne filozoficznie. Mówił o tym, że te późne utwory poety bogate są w refleksje o kondycji człowieka, o sensie życia, o naturze rzeczywistości, o Bogu i kilku o jeszcze kilku ważnych sprawach…

Dr Magdalena Howorus-Czajka wygłosiła referat pt. "Hołd dla śmierci i życia w pomnikach martyrologicznych Wiktora Tołkina.", który został zbudowany w oparciu o wyniki jej wieloletnich badań nad twórczością tego znakomitego gdańskiego rzeźbiarza. Wiktor Tołkin zasłynął głównie jako twórca pomników na terenach byłych obozów koncentracyjnych w Stutthofie koło Gdańska i na Majdanku w Lublinie. Tematy martyrologiczne wiążą się z traumatycznymi osobistymi przeżyciami artysty, gdyż był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Sandbostel oraz walczył w Powstaniu Warszawskim. W swoich rzeźbach artysta poszukuje nowych obszarów treściowych, nie tylko dla rozliczenia się z traumą przeszłości, ale i dla pojednania w teraźniejszości, jak również głoszenia swoistego memento przyszłym pokoleniom. W roku bieżącym ukaże się nakładem wydawnictwa Neriton monografia twórczości tego znakomitego rzeźbiarza autorstwa dr Magdaleny Howorus-Czajki.

Wiktor Tołkin jest ponadto osobą wielce zasłużoną dla naszego uniwersytetu, ponieważ w roku 1970 wykonał medal z okazji inauguracji działalności Uniwersytetu Gdańskiego. Wypracowany w tym dziele znak graficzny został wykorzystany, jako logo Uniwersytetu Gdańskiego.

Honorowym gościem wystąpienia dr Magdaleny Howorus-Czajki był artysta Wiktor Tołkin, który w towarzystwie rodziny przybył na odczyt.

Dr Aleksandra Wierucka wygłosiła referat zatytułowany "Studenci kulturoznawstwa podczas badań naukowych - Ekwador i Syberia", który zawierał podsumowanie działalności naukowej młodych kulturoznawców w latach 2009-2011.

W roku 2009 studenci kulturoznawstwa brali udział w badaniach nad kulturą Quichua. Jednym z efektów ich pracy jest opublikowana w zeszłym roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego książka "Re-wizje Ameryki Południowej". W roku 2010 została nawiązana współpraca ze Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Krasnojarsku i studenci wyjechali na badania do Rosji, nad Bajkał, gdzie poznawali współczesny szamanizm buriacki. Oba wyjazdy były prowadzone przez dr Aleksandrę Wierucką.

Duża część prezentacji została poświęcona działalności Studenckiego Koła Naukowego "Mozaika", które działa przy Katedrze Kulturoznawstwa, ponieważ uczestnicy badań rekrutowali się spośród jego członków. Koło działa od roku 2007 i ma na swoim koncie wiele ważnych i ciekawych inicjatyw.Ostatnio modyfikowane: 23.03.2012