Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Archiwum wydarzeń

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W poszukiwaniu wspólnego języka. Obraz Polaków po przemianach społeczno-kulturowych"

Relacja
z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

"W poszukiwaniu wspólnego języka. Obraz Polaków po przemianach społeczno-kulturowych"

 

20 września 2014 roku z inicjatywy Gdańskiego Kulturoznawstwa odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "W poszukiwaniu wspólnego języka. Obraz Polaków po przemianach społeczno-kulturowych". Współorganizowana była ona przez Koło Naukowe LeMonada oraz Pracownię Badań Kultury Artystycznej Trójmiasta. Podczas trzech paneli prelegenci i prelegentki, reprezentujący najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce, poruszyli między innymi problematykę poziomu debaty publicznej, potocznego języka medialnego, przemian męskości i kobiecości oraz przyjrzeli się z jakimi problemami  zmaga się współczesny Kościół Katolicki. 

Szczególną uwagę przykuły wystąpienia gości specjalnych.  Ksiądz dr Jan Kaczkowski, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przybliżył słuchaczom problemy natury bioetycznej towarzyszące czasowi początku i końca życia.

Jacek Masłowski – filozof, psycholog, psychoterapeuta, Prezes Fundacji Masculinum w swoim wystąpieniu skoncentrował się  na omówieniu współczesnej roli mężczyzny oraz przemianach w postrzeganiu i realizowaniu męskości.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor prof. dr hab. Bernard Lammek, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UG, dr hab. Jakub Stelina, Prezydent Miasta Gdańska oraz Prezydent Miasta Gdyni.

Treść wystąpień będzie dostępna w listopadzie na łamach Gdańskich Zeszytów Kulturoznawczych.

Małgorzata Ciepłuch

Ostatnio modyfikowane: 12.10.2014