Katedra Kulturoznawstwa 

Katedra KulturoznawstwaDZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZAStudencki ruch naukowyWspólne wydarzenia i imprezy kół naukowych

Dzień Kulturoznawcy 6 czerwca 2014 r.

Dzień Kulturoznawcy 6 czerwca 2014 r.
 
6 czerwca 2014 r., czyli ostatniego dnia zajęciowego w semestrze wiosennym,  
studenckie koła naukowe: LeMonada, Mozaika i Paradygmat,
działające przy Katedrze Kulturoznawstwa UG,
zorganizowały Dzień Kulturoznawcy.
Stawili się na niego licznie i studenci i pracownicy naukowi.

 

Ostatnio modyfikowane: 29.06.2014

Serwis ostatnio aktualizowany:
18.09.2017