Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Studencki ruch naukowy Wspólne wydarzenia i imprezy kół naukowych

Debata kulturoznawcza 1.04.2014

Debata kulturoznawcza 1.04.2014

We wtorek, 1 kwietnia 2014 roku, studenckie koła naukowe: LeMonada, Mozaika i Paradygmat, działające przy Katedrze Kulturoznawstwa UG zorganizowały debatę kulturoznawczą.

Pytanie jakie sobie i innym uczestnikom debaty postawili brzmiało: Jakie kulturoznawstwo?

Dyskusja była bardzo owocna...

A sam pomysł debat poświęconych różnym zagadnieniom kulturoznawczym - w ramach których mogliby dyskutować zarówno studenci jak i pracownicy naukowi - bardzo się spodobał.

Dlatego Druga Debata Kulturoznawcza planowana jest na jesień 2014 roku.

Poniżej fotorelacja z Pierwszej Debata Kulturoznawcza.

 
Ostatnio modyfikowane: 27.09.2014