Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Archiwum wydarzeń

Katedra Kulturoznawstwa - Archiwum wydarzeń

 

12 października 2006 roku Katedra Kulturoznawstwa zorganizowała na Wydziale Filologiczno-Historycznym wykład etnograficzny Wojciecha Cejrowskiego.


fot. HD

 


fot. AW

 


fot. AW

 


fot.HD

 


fot. AW


W dniach 4-6 marca 2008 odbyła się w Warszawie konferencja Lektury płci – polskie (kon)teksty, zorganizowana już po raz drugi przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jako część projektu Lektury inności, poświęconego m. in. związkom performatywności i płci, teorii queer, koncepcji Lacana, homotekstualności. Katedrę Kulturoznawstwa UG reprezentował dr Grzegorz Piotrowski, który przedstawił referat Nowa miłość Starego. Jarosław Iwaszkiewicz – Jerzy Błeszyński, a także moderował jedną z sesji (Inne sztuki).


Konferencja Language, Culture and Mind w Odense, w Danii, w dniach 14-16.07.2008 roku

W dniach 14-16.07.2008 r. odbyła się w Odense, w Danii, trzecia edycja konferencji  Language, Culture and Mind. Celem odbywającego się co dwa lata spotkania jest interdyscyplinarna dyskusja na temat języka i kultury. Katedrę Kulturoznawstwa reprezentowała ad.dr Aleksandra Wierucka, która w stroju kociewskim wygłosiła referat pt. Diversity’s Path in Culture – the Distinction between Kaszuby and Kociewie Regions in Northern Poland.

 


W finale kolejnej edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego organizowanego przez American Anthropology Association znalazła się fotografia pracownicy Katedry Kulturoznawstwa, dr Aleksandry Wieruckiej.

Zdjęcie wykonane przez nią podczas zeszłorocznych badań terenowych w Ekwadorze przedstawia dwoje dzieci z plemienia Quichua, gdy czekają o poranku na łódź, która ma ich zabrać do małej, lokalnej szkoły.

zobacz zdjęcie>>

 


 

„Polskie miejsca pamięci i stosunki polsko-niemieckie” – współpraca z Uniwersytetem w Oldenburgu i UAM w Poznaniu

 

W dniu 19.03.2010 r. rozpoczęło się w Gdańsku seminarium pt. „Polskie miejsca pamięci i stosunki polsko-niemieckie”, w którym wzięło udział łącznie 34 studentów Instytutu Historii Uniwersytetu im. Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu (Niemcy) oraz Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem seminarium, którego program stworzyła dr Berit Pleitner z Oldenburga, było pogłębienie znajomości historii Polski i problematyki stosunków polsko-niemieckich przez przyszłych historyków, germanistów, a także kulturoznawców. W Gdańsku goście zostali przywitani przez dr Magdalenę Sacha z Katedry Kulturoznawstwa UG, a następnie przekazani w ręce studentów II roku kulturoznawstwa – Katarzyny Byczek, Moniki Deranek, Martyny Kowalskiej i Piotra Klauze – którzy ukazali polsko-niemiecką historię Gdańska na przykładzie pomników Starego i Głównego Miasta.

Historia i znaczenie pomników Neptuna, Heweliusza, Jana III Sobieskiego i Kindertransportu były wcześniej tematem ich studenckich prac proseminaryjnych. Podczas tłumaczenia na język niemiecki świetnie spisali się studenci z Poznania pod przewodnictwem wicedyrektor Kolegium Języków Obcych, dr Małgorzaty Grzywacz.

Dalsza droga naszych gości po Gdańsku wiodła śladem zagadek historycznych, przygotowanych przez dr Magdalenę Sacha, zaś wieczór zakończył się ciekawą i intensywną dyskusją w Strefie Historycznej Wolnego Miasta Gdańska przy ul. Piwnej, pod bacznym okiem Piotra Mazurka – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Gdańska.

Następnie program seminarium, zakończonego 28.03.2010 r., objął miejsca pamięci w Gdyni, Sopocie, Poznaniu, Wrześni oraz Warszawie, zaś pokłosiem seminarium ma być niemieckojęzyczna publikacja w formie studenckiego przewodnika po tej części Polski.

 
dr Magdalena Sacha, Katedra Kulturoznawstwa UG

 

Ostatnio modyfikowane: 04.09.2013