Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Studencki ruch naukowy Koło Filozoficzno-Antropologiczne "LeMonada"

Studenckie Koło Filozoficzno-Antropologiczne przy Katedrze Kulturoznawstwa UG "LeMonada"

"Zdolność percepcji jest powszechna,
przy czym jej stopień potrafi być tak niewielki, że można mówić o minimum,
 o nieuświadomionej percepcji i nieuświadomionych spostrzeżeniach.”

J. Sytnik- Czetwertyński

Studenckie Koło Filozoficzno-Antropologiczne "LeMonada"
przy Katedrze Kulturoznawstwa UG

LeMonada jest kolektywem studentów Kulturoznawstwa oraz przyjaciół nieskażonych uczelnianym marazmem, życiowym konformizmem i bezrefleksyjnością. Nasze grono tworzą ludzie, których „rzeczywistość znajduje się w duszach, w myśleniu i spostrzeżeniach”, jakimi pragniemy się dzielić.


Swoją działalność w równej mierze opieramy na obserwacji aktualnych zjawisk i procesów oraz zgłębianiu prawd fundamentalnych. Podstawowymi narzędziami pozwalającymi nam nie tylko lepiej zrozumieć badane mechanizmy, ale też udoskonalić naszą percepcję w ogóle, są filozofia i antropologia.


Gdyby jednak żadna z tych dziedzin nie była Ci szczególnie bliską, lecz w dobie nieustannego prognozowania ekonomicznego krachu, zmierzchu cywilizacji i kolejnych końców świata zapragniesz zwyczajnie podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, napisz pod adres: lemonadaug@gmail.com,
lub odwiedź nas na Facebook’u:
www.facebook.com/LeMonadaUG
lub na Twitter: https://twitter.com/LeMonadaUG

Gwarantujemy atmosferę sprzyjającą dyskusjom każdej wagi, moc inspirujących spotkań oraz niezapomnianych przygód intelektualnych.

tekst: Wiesława Marysia  Waldowska
fot.:  Zbyszek Dymarski


Statut Studenckiego Koła Filozoficzno-Antropologicznego "LeMonada" 
przy Katedrze Kulturoznawstwa UG 

Podróże kulturoznawcze – spotkanie 28 października 2015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W poszukiwaniu wspólnego języka. Obraz Polaków po przemianach społeczno-kulturowych" -  20.09.2014

Spotkania zorganizowane przez Studenckie Koło Filozoficzno-Antropologiczne "LeMonada" przy Katedrze Kulturoznawstwa UG

Relacja fotograficzna i sprawozdanie z wyjazdu koła LeMonada na Festiwal Filmu Filozoficznego Kinematograf Filozoficzny w Krakowie (06-08.12.2012)

Relacja z Festiwalu Filmu Filozoficznego w Krakowie – wyjazd koła naukowego LeMonada (5-7.12.2013) 

Relacja ze spotkania z Michałem Szlagą (8 stycznia 2014)

Wyjazd koła naukowego LeMonada na 14 Dni Tischnerowskie w Krakowie (24 – 27.04.2014)

Wiosenne warsztaty kulturoznawcze (13.03.2014)

Ostatnio modyfikowane: 22.11.2015