Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Konferencje i zdarzenia naukowe

Konferencje i zdarzenia naukowe

Konferencje i zdarzenia naukowe

 

Konferencja organizowana przez Katedrę Kulturoznawstwa:

Interdyscyplinarna konferencja naukowa
Rodzina w świecie współczesnym - modele, role, funkcje

Gdańsk, 17-19 maja 2009Studenckie Badania Naukowe EKWADOR 2012

 

W dniach 30.08-15.09 2012 roku odbyły się Studenckie Badania Naukowe EKWADOR 2012, przeprowadzone we współpracy z ekwadorską fundacją Sumak Allpa. Podczas pobytu w Amazonii studentki ze Studenckiego Koła Naukowego „Mozaika” działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa UG, badały wpływ globalizacji na tradycyjne rękodzieło Indian Quichua.

Podczas dni spędzonych w wiosce Loma del Tigre uczestniczki badań zebrały dane ze wszystkich zamieszkanych domów, a oprócz tego uczestniczyły w codziennym życiu Indian.

W trakcie wyjazdu studentki pracowały również w ramach wolontariatu na rzecz Fundacji Sumak Allpa – w tym roku było to pielenie ogrodu przygotowywanego pod hodowlę roślin stosowanych w tradycyjnej medycynie Quichua.

Wyjazd na badania terenowe był tylko pierwszym etapem projektu. W kolejnych jego fazach będzie opracowanie zebranych danych, napisanie artykułów naukowych, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikacja książki.

Projekt Studenckich Badań Naukowych EKWADOR 2012 został objęty patronatem przez JM Rektora UG, prof. dra hab. Bernarda Lammka oraz patronatami medialnymi przez „Poznaj Świat”, etnosystem, Klub Podróżnik i travelbit.

Badania były zorganizowane przez pracownika Katedry Kulturoznawstwa UG, dr Aleksandrę Wierucką przy współpracy Hectora Vargasa, prezesa Fundacji Sumak Allpa. Przy realizacji projektu współpracowaliśmy również z Universidad San Francisco de Quito w Ekwadorze.

Na pełną relację z badań zapraszamy na początku listopada br., na Wydziale Filologicznym UG.

Link do bloga z opisem poszczególnych dni pracy w terenie: www.ekwador2012.blogspot.com

>> zdjęcia ze Studenckich Badań Naukowych EKWADOR 2012 

 


Student Field Research Siberia 2010

Zakończyły się badania naukowe na Syberii, prowadzone przez studentów kulturoznawstwa UG w lipcu i sierpniu br. na wyspie Olchon na Bajkale.

Projekt badań nad współczesnym szamanizmem syberyjskim powstał we współpracy ze Stanowym Uniwersytem Pedagogicznym w Krasnojarsku (Rosja). Siedmioro studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „Mozaika”, działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, prowadziło badania nad aktualną sytuacją buriackich szamanów oraz nad wpływem współczesnej kultury zachodniej na zmieniającą się sytuację kultury tubylczej na Syberii. Badania były prowadzone wspólnie z grupą studentów ze Stanowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krasnojarsku i mają być początkiem pełniejszej współpracy i wymiany studenckiej w latach przyszłych. Z ramienia uczelni krasnojarskiej badaniami zajmowała się pani Helena Burovska, a z ramienia UG – dr Aleksandra Wierucka. Wyprawie towarzyszło również dwoje innych pracowników Katedry Kulturoznawstwa UG – dr Magdalena Sacha i dr Sebastian Konefał.

Projekt badań został objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab Bernarda Lammka oraz patronatami medialnymi.

Materiały zgromadzone podczas badań zostaną wykorzystane najpierw w pokazie multimedialnym i wykładzie na Wydziale Filologicznym UG oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku, a następnie w publikacji planowanej na wiosnę przyszłego roku.

Projektowi patronują:

Zdjęcia z badań naukowych Student Field Research Siberia 2010


Studenckie badania naukowe "Ekwador 2009"

Zakończyły się studenckie badania naukowe prowadzone we wrześniu w Ekwadorze. Udział w nich wzięło ośmioro studentów kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego.
Projekt badań powstał już w zeszłym roku, a tej wiosny ekwadorska fundacja Sumak Allpa zgodziła się przyjąć naszych studentów w swojej siedzibie na wyspie na rzece Napo.
Projekt badań został objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UG, prof. dr. hab. Bernarda Lammka.
Program badań został ułożony we współpracy z prezesem fundacji, panem Hectorem Vargasem, który jest antropologiem oraz przewodnikiem do okolicznych ludów tubylczych.
Studenci badali tak ważne dla współczesnej nauki problemy jak zagrożenia ekologiczne lasów tropikalnych, zanik zwyczajów i obrzędów plemion amazońskich, zmiany w strukturze społecznej, mitologia i sztuka czy wpływ ekoturystyki na sytuację materialną i kulturową Indian. Badania były prowadzone wśród Indian Quichua, którzy mieszkają wzdłuż rzeki Napo w Ekwadorze. Studenci poznawali życie w dżungli, zwyczaje i tradycje lokalnej kultury, uczyli się indiańskiego rękodzieła oraz pracowali na rzecz fundacji Sumak Allpa.
W trakcie badań odbyło się również spotkanie z panem Tomaszem Morawskim, konsulem honorowym Polski w Ekwadorze.
Projekt był zrealizowany przez pracownika Katedry Kulturoznawstwa UG, ad. dr Aleksandrę Wierucką w ramach badań własnych., a finansowany był z Działalności Statutowej Wydziału Filologicznego, ze środków na badania własne oraz ze środków prywatnych studentów.
Szczegółowa relacja z badań zostanie przedstawiona na początku listopada podczas prezentacji multimedialnej na Wydziale Filologicznym UG.
 


Wyprawa naukowa do Ekwadoru dr Aleksandy Wieruckiej
w dniach 4.07-27.07 2007 roku

W dniach 04.07-27.07. br. w ramach badań naukowych dr Aleksandra Wierucka odbyła podróż do Ekwadoru. Celem wyprawy było dotarcie do ginących kultur Ameryki Południowej i ewentualne nawiązanie współpracy z organizacjami lub naukowcami tam działającymi. Wyprawa prowadzona była przez znanego podróżnika, Wojciecha Cejrowskiego, który czuwał zarówno nad bezpieczeńswem jej członków, jak i całą logistyką.
W trakcie wyprawy udało się dotrzeć do trzech różnych kultur: Tsachilla (prawie całkowity zanik tradycji, które są już tylko sztucznie podtrzymywane), Secoya (z częściowo zachowaną kulturą, która wciąż walczy o przetrwanie we współczesnym świecie, ale jest skazana na zanik) oraz Huaorani (kultura wciąż w pełni zachowana, choć niewątpliwie również ginąca).
Najwięcej czasu (ponad tydzień) uczestnicy wyprawy spędzili w ulokowanej w dżungli wiosce Indian Huaorani. Ludzie ci mają kontakt z cywilizacją, ale z ich własnego wyboru jest on dość ograniczony. Mieszkają wciąż w domach dawnego typu i żyją tak, jak kiedyś, choć stosują pewne ułatwienia, które są niewątpliwym wpływem naszej cywilizacji.
W wiosce obserwacji podlegało głównie życie codzienne Indian i ich sposoby na przetrwanie w dżungli. Zorganizowano również trzydniowe polowanie. Była to znakomita okazja do zobaczenia Huaorani w ich stanie najbardziej naturalnym, ponieważ wszystko na polowaniu odbywa się tak samo, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu, gdy nie mieli oni kontaktu z kulturą białego człowieka.
Materiały zebrane podczas wyprawy posłużą do dalszej pracy naukowej.
W trakcie wyprawy został również nawiązany kontakt z organizacją Sumak Allpa, która zajmuje się ginącymi kulturami ekwadorskiej części Amazonii. Dr Wierucka została zaproszona na konferencję odbywającą się w Ekwadorze (w październiku br., w siedzibie Sumak Allpa), która dotyczyć będzie projektu adaptacji kultur indańskich do nowych warunków cywilizacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu silnych korzeni etnicznych.
Po powrocie do kraju relacje z wyjazdu ukazały się na stronie internetowej UG, w Radiu Gdańsk, w Telewizji Gdańsk (10.08.br.), w Dzienniku Bałtyckim (24.08 br.) oraz na stronie internetowej www.polska.pl (dział Wiadomości-Nauka i Technologia, 17.08.br.

Zdjęcia z wyprawy
 

.

W dniach 2-21.11.2010r pracownik Katery Kulturoznawstwa, dr Aleksandra Wierucka, wzięła udział w międzynarodowej konfrencji naukowej zorganizowanej przez American Anthropological Association w Nowym Orleanie, w Stanach Zjednoczonych.

 

Dr Wierucka jest członkiem AAA od roku 2006. Coroczny zjazd American Anthropological Association jest największym tego typu wydarzeniem antropologicznym na świecie – każdego roku ponad pięć tysięcy antropologów, kulturoznawców, etnologów i socjologów spotyka się w Stanach Zjednoczonych, aby wymieniać doświadczenia i omawiać współczesne nurty badań.

Dr Wierucka zaprezentowała referat Gaining Identity through Social Work – the Napo River Case in Ecuador, który był częścią panelu Anthropology of Work – Work of Anthropology, zorganizowanego przez Society for Anthropology of Work i Society for Latin America and Carribbean Anthropology. W prezentacji omawiane były badania naukowe prowadzone przez dr Aleksandrę Wierucką przez kilka ostatnich lat w Ekwadorze. 

Zdjęcia


Ostatnio modyfikowane: 10.06.2014