Katedra Kulturoznawstwa Informacje dla Pracowników

Informacje dla pracowników

KALENDARZ AKADEMICKI:


http://www.fil.ug.gda.pl/pl/kalendarz_akademicki/
Ważne informacje dla wszystkich Studentów i Pracowników naszego kierunku:

  • Proszę o wpisywanie do indeksu nazw przedmiotów zgodnych z nazwami, jakie są umieszczone w programie studiów kulturoznawczych. Nazwy zwyczajowe są miłe – ale wymyślanie ich może doprowadzić do unieważnienia zaliczenia czy egzaminu.
  • Proszę o wpisywanie ich w takiej kolejności, w jakiej są one wymienione w karcie zaliczeń danego roku studiów.
  • Fakultety i wykłady do wyboru: proszę pamiętać, że ich zaliczanie odbywa się do przedostatniego semestru studiów. Program naszych studiów nie przewiduje wybierania fakultetów z innych kierunków. Wykład do wyboru może być tzw. wykładem wydziałowym.
  • Osoby prowadzące zajęcia proszę o sprawdzenie prawidłowości wpisanej do indeksu nazwy przedmiotu i wpisanie właściwej nazwy do protokołów.

Gdańsk, 01.10.2009 r.

Informuję, że od tego roku akademickiego w Katedrze Kulturoznawstwa obowiązuje osoby prowadzące zajęcia zapoznanie studentów z procedurą zaliczania zajęć, natomiast studentów podpisanie oświadczeń, iż zapoznali się z przedstawionymi wymaganiami i zobowiązują się do ich przestrzegania. 

Kierownik Katedry Kulturoznawstwa
Prof. dr hab. Michał BłażejewskiOstatnio modyfikowane: 09.09.2008