Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Praktyki

Praktyki

Studenckie praktyki zawodowe
w Katedrze Kulturoznawstwa

na kierunku kulturoznawstwo


Kierownik Studenckich praktyk zawodowych:

dr Helena Draganik
e-mail: filhd@univ.gda.pl
dyżury: wg Dyżurów i konsultacji pracowników Katedry Kulturoznawstwa

     Opiekun Studenckich praktyk zawodowych:

dr Barbara Forysiewicz
e-mail: 
finbw@ug.edu.pl
dyżury: wg Dyżurów i konsultacji pracowników Katedry Kulturoznawstwa 

_____________________________________________________________


AktualnościPraktyki w Dziennym Domu Seniora - Gdański Wigor im. Św. Jana XXIII

Informujemy o możliwości odbywania praktyk w Dziennym Domu Seniora - Gdański Wigor im. Św. Jana XXIII, Dolne Miasto w Gdańsku, ul. Dolna 4.

Dzienny Dom Seniora jest otwarty na wszelkie inicjatywy studentów, mające na celu walkę z samotnością starszych osób.

Prosimy o zapoznanie się z pismem kierownika placówki:

Zachęcamy do odbywania praktyk w Dziennym Domu Seniora wszystkich Studentów pragnących sprawdzić w praktyce swoje pomysły w zakresie animacji kultury i warsztatów teatralnych. 

Zachęcamy również tych Studentów, którzy chcą ukierunkować lub wykorzystać swoje zdolności w pożytecznej społecznie inicjatywie, poznając sposób funkcjonowania propagującej ją placówki oraz różne formy współpracy z osobami starszymi.

Odbywanie praktyki w Dziennym Domu Seniora jest możliwe po uzgodnieniu sposobu i planu jej odbywania z kierownikiem lub opiekunem studenckich praktyk zawodowych w Katedrze Kulturoznawstwa, a także z osobami prowadzącymi zajęcia na specjalnościach Animacja kultury i Performatyka oraz z kierownikiem Dziennego Domu Seniora.

Kierownik Studenckich praktyk Zawodowych
dr Helena Draganik

STAŻE/ PRAKTYKI w miejskiej instytucji kultury: Bałtycka Agencja Artystyczna BART w Sopocie.

Jesteś studentem kulturoznawstwa?

Zapraszamy do odbycia Stażu w miejskiej instytucji kultury:
Bałtycka Agencja Artystyczna BART w Sopocie.

OFERUJEMY:

 • zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury
 • pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury
 • przygotowanie nowej, kompetentnej kadry dla instytucji, organizacji i firm działających w sektorze kultury. 

Podstawowe kryteria naboru stażystów:

 • studia związane z kulturą, np.: kulturoznawstwo, animacja kultury, manager kultury
 • 3-5 rok studiów magisterskich, 3 rok studiów licencjackich, 1-2 rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury absolwenci wymienionych studiów.
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.

Długość stażu będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy stażystą a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć studentów w ciągu roku.

Stażyści nie otrzymają wynagrodzenia za udział w praktykach.

Kontakt:

Bałtycka Agencja Artystyczna BART
Sopot, ul. Kościuszki 61
Tel. 58 555 84 40
Email: sekretariat@bart.sopot.pl


Praktyki w Klubie Ucho i w Klubie Filmowym w Gdyni

Zapraszamy do odbycia bezpłatnego stażu w Klubie Muzycznym „Ucho” oraz w kinie Klub Filmowy w Gdyni.

Oferujemy:

 • nabycie wiedzy niezbędnej do przyszłej pracy w sektorze kultury,
 • możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury, zajmujących się organizacją koncertów i/lub prowadzeniem kina, zwłaszcza w dziedzinie promocji i organizacji imprez,
 • uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Klub Ucho i Klub Filmowy,
 • możliwość indywidualnego dostosowania godzin praktyk,
 • perspektywę rozwoju współpracy w przypadku wysokiej oceny standardu praktyk.

Poszukujemy:

 • - studentów kierunków związanych z kulturą (kulturoznawstwo, animacja kultury, filmoznawstwo), zainteresowanych muzyką i/lub kinem,
 • - osób posiadających umiejętność redakcji tekstów, otwartych na kontakt z artystami i z przedstawicielami mediów, potrafiących zarówno pracować w zespole oraz utrzymywać dyscyplinę organizacji pracy, jak i proponować własne rozwiązania.

Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia za udział w praktykach.

Kontakt: Magda Malinowska
tel. 58/661-89-73; kom. 881 459 513
e-mail: magda.klubfilmowy@gmail.com,  ucho@ucho.com.pl

Klub Ucho,  ul. Św. Piotra 2, Gdynia
Klub Filmowy,  Muzeum Emigracji,  ul. Polska 1, Gdynia
Biuro Klubu Ucho, jak i Klubu Filmowego mieści się przy ul. Św. Piotra 2 w Gdyni.


Praktyka studencka zagranicą: MUZEUM POLSKIE W RAPPERSWILU

Miałam wielki zaszczyt i szczęście być pierwszą studentką Uniwersytetu Gdańskiego, która odbyła praktyki studenckie w ramach programu Erasmus w Muzeum Polskim

w Rapperswilu (Szwajcaria). Przed wyjazdem niewiele wiedziałam o tym miejscu, jechałam więc pełna obaw o to czy sobie poradzę, czy miejsce okaże się ciekawe, czy się czegoś nauczę, czy spotkam życzliwych ludzi? Wszystkie moje wątpliwości rozwiały się w pierwszych dniach pobytu.

Muzeum Polskie w Rapperswilu zapewni Wam wspaniałe przygotowanie do zawodu muzealnika. Ja zajmowałam się inwentaryzacją zbiorów, przygotowywaniem wystaw, zmianą ekspozycji, pozyskiwaniem funduszy, redagowaniem tekstów na stronę internetową. Mogłam rozwinąć te umiejętności, które w teorii poznawałam podczas studiów. Pani Anna Buchmann, Dyrektor Muzeum, z pewnością będzie otwarta również na Wasze pomysły i inicjatywy.

Nie musicie się również martwić o zakwaterowanie. Każdy student dostaje do swojej dyspozycji pokój z kuchnią i łazienką (oraz z dostępem do Internetu). Mieszkanie mieści się w budynku przyległym do średniowiecznego zamku, w którym mieści się Muzeum.

Swoją praktykę wspominam wyjątkowo dobrze. Poznałam wspaniałych ludzi, dzięki którym wiele się nauczyłam. Miałam okazję zwiedzić Szwajcarię, kraj, który mnie zachwycił.

Urok i niezwykła historia Muzeum Polskiego spowodowały, że powracam tam również teraz, po zakończeniu studiów, kontynuując pracę, którą zaczęłam na praktykach programu Erasmus. Zachęcam i Was do skorzystania z tej okazji i przyjazdu do Rapperswilu.

Zasady rekrutacji są bardzo proste. Aby dostać się na praktykę, należy najpierw zgłosić się do instytucji, która będzie Was gościć, a dalej dokonać formalności w Biurze Wymiany Zagranicznej Studentów. W razie jakichś dodatkowych pytań piszcie na adres m_kraszewska@onet.eu. Zapraszam również do odwiedzania profilu Muzeum Polskiego na Facebooku.

Małgorzata Kraszewska

Wszystkie informacje praktyczne są dostępne na stronie
http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_stud/wymiana/?tpl=erasmus/praktyki#zasady


STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE W "PLAMIE"

Plama od lat wspiera młodych twórców w realizacji ich przedsięwzięć poprzez pomoc w organizacji konkretnych wydarzeń (koncertów, wystaw) oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków na realizację autorskich projektów kulturalnych. Plama to także doskonałe miejsce do zdobywania doświadczenia przez przyszłych animatorów kultury, którzy tu właśnie realizują swoje staże i praktyki.

Jeśli chcesz odbyć w Plamie staż lub praktykę, prześlij nam swoje CV i list motywacyjny. Dokumenty te pozwolą nam bliżej Cię poznać i przygotować program stażu/praktyki specjalnie dla Ciebie.

Kontakt: szymon@plama.art.pl w temacie wpisz “staż” lub “praktyka”.


 

. Zgodnie z uaktualnionymi standardami kształcenia dla kierunku Kulturoznawstwo nasi Słuchacze są zobowiązani do odbycia praktyki w instytucjach o profilu zgodnym z charakterem studiów, według zasad i w formie ustalonej przez Uczelnię.

Praktyki można będzie realizować w czasie trwania roku akademickiego.


Regulamin studenckich praktyk zawodowych
w Katedrze Kulturoznawstwa na kierunku Kulturoznawstwo

Praktyki realizowane są osobno na pierwszym i na drugim stopniu studiów.
Zaliczenie praktyk powinno nastąpić przed zakończeniem rozliczenia danego stopnia studiów.

Niniejszy regulamin praktyk obowiązuje od dnia 05.10.2015


Regulamin studenckich praktyk zawodowych
Katedry Kulturoznawstwa
na kierunku kulturoznawstwo


PRAKTYKA ZAWODOWA – JAK, KIEDY, PO CO?


Zasada 1: CEL PRAKTYKI.

Praktyka zawodowa służy poznaniu pracy i problemów instytucji kultury oraz nabyciu przez studentów umiejętności i kompetencji zawodowych i społecznych. Student sam szuka miejsca odbywania praktyki zawodowej. W grę wchodzą instytucje kultury - domy kultury, kluby, wydziały kultury, fundacje, teatry, prasa czy ogólnie media (o ile student będzie pracował w redakcji stricte kulturalnej).

 Przykładowe instytucje przyjmujące na praktykę - pobierz plik

Praktyka zawodowa jest bezpłatna, tzn., że ani student nie pobiera pensji, ani Uczelnia nie wypłaca honorarium dla instytucji przyjmującej studenta.
____________________________________________________________


Zasada 2: TERMINY FORMALNOŚCI.

Najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem okresu praktyki student jest zobowiązany do dopełnienia w Katedrze wszelkich formalności, umożliwiających jej odbycie.

Studenci zgłaszają terminy odbywania praktyk oraz załatwiają (w Katedrze) wszelkie formalności z tym związane:

 • w okresie od początku roku akademickiego do końca zajęć w semestrze letnim 
 • w terminach sesji zimowej, letniej oraz letniej poprawkowej.

_____________________________________________________________


Zasada 3: ZAGRANICA. Praktykę planowaną w instytucji zagranicznej można zaliczyć w porozumieniu z Dziekanem Wydziału, na podstawie dokumentu z praktyk. Uczelnia nie ubezpiecza jednak pobytu studenta zagranicą i nie pokrywa kosztów przejazdy i pobytu.

Zasada 4: BADANIA TERENOWE. Praktyka w formie badań terenowych może być zaliczona pod warunkiem opieki ze strony kompetentnego pracownika Katedry (dr Aleksandry Wieruckiej). W odniesieniu do badań terenowych nie obowiązuje zasada nr 6 o czasie odbywania praktyk (tzn. dwutygodniowe, solidne badania terenowe mogą być uznane za praktykę w wymiarze 160 godzin).

Zasada 5: CZAS. Praktyka powinna trwać w sumie cztery tygodnie - 160 godzin - podzielone na porcje dwutygodniowe lub nie. Tydzień rozumiany jest jako roboczy - pięć dni po osiem godzin. Istotne są daty od - do. Okres odbywania praktyki musi dać się przeliczyć na tak rozumiane cztery tygodnie (niezależnie od przypadającej w danych tygodniach liczby dni wolnych). Praktyka może być także realizowana w czasie roku akademickiego.
_____________________________________________________________

CO ROBI STUDENT, BY PRZYGOTOWAĆ SIĘ
DO PRAKTYKI?

Krok 1: INFORMACJA. Student informuje Opiekuna lub Kierownika praktyk zawodowych o zamiarze rozpoczęcia praktyk w danej instytucji.
W tym celu Student pobiera z witryny Katedry dokument "Informacja studenta o planowanej praktyce" i wypełnia go komputerowo.

Dokument "Informacja studenta o planowanej praktyce" powinien być wypełniony komputerowo i zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko, stopień i rok studiów, nr albumu,
- datę i miejsce urodzenia,
- dokładny termin odbywania praktyki (od-do w formacie dzień/miesiąc/rok),
- dane instytucji przyjmującego studenta na praktykę (nazwa i dokładny adres) 
krótki opis planowanej praktyki, z naciskiem na umiejętności, jakie student
zamierza nabyć dzięki praktyce

Podpisaną informację należy dostarczyć do Kierownika lub Opiekuna praktyk.

Pobierz plik  informacja studenta o planowanej praktyce (05.11.2013).doc

__________________________________________________________
 

Krok 2: SKIEROWANIE na praktykę, UMOWA w sprawie jej odbywania oraz druk ubezpieczenia.
Student pobiera z witryny Katedry trzy dokumenty i 
samodzielnie wypełnia je (komputerowo):

1. Skierowanie na praktykę (w jednym egzemplarzu) jako załącznik do Porozumienia, które muszą podpisać opiekun lub kierownik studenckich praktyk zawodowych.

Pobierz druk  skierowanie_na_praktyke.doc
(Pole "numer skierowania" pozostaje niewypełnione)

2. Porozumienie na czas określony w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą (w dwóch egzemplarzach – dla Uczelni i dla instytucji);

Pobierz druk  umowa_praktyki_obowiazkowe_-_czas_okr.doc
(Pole numeru porozumienia pozostaje niewypełnione)

3. Ubezpieczenie na czas odbywania obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych (w jednym egzemplarzu). Druk muszą podpisać opiekun lub kierownik studenckich praktyk zawodowych;

Pobierz druk  formularz_ubezpieczenia.doc
(Pola "suma ubezpieczenia" i "Składka" pozostają niewypełnione.)
________________________________________________________

 

Krok 3: KONTAKT MIĘDZY UCZELNIĄ A INSTYTUCJĄ.

Student przedstawia wypełnione komputerowo druki:

 1. skierowania (podpisany przez Kierownika/Opiekuna studenckich praktyk zawodowych),
 2. porozumienia na czas określony,
 3. formularz ubezpieczenia (podpisany przez Kierownika/Opiekuna studenckich praktyk zawodowych)

w Dziekanacie Wydziału Filologicznego (u pani Alicji Knery). Po podpisaniu przez Dziekana student otrzymuje dokumenty z powrotem. Instytucja przyjmująca na praktykę podpisuje pisma i opatruje je pieczątką. Jeden egzemplarz dokumentu porozumienia podpisanego przez instytucję, w której student odbywa praktykę powinien zostać dostarczony do Dziekanatu.

 

PRAKTYKA I JEJ ZALICZENIE

 

Krok 4: PRAKTYKA. Student uczestniczy w pracy instytucji kultury, odnotowując swoją pracę i postępy w samodzielnie prowadzonym dzienniku praktyk. Dziennik zawiera szczegółowe informacje nt. wykonywanych zadań i nabywanych umiejętności. Dziennik podpisywany jest przez opiekuna praktyki ze strony instytucji przyjmującej. Uzupełnieniem dziennika są foldery, zdjęcia, artykuły etc. dotyczącej wykonanej pracy i poznanej instytucji.

Wzór dziennika praktyk: Pobierz druk  Dzienniczek praktyki studenckiej.docx


Krok 5: OPINIA. Na zakończenie praktyki w danej instytucji student prosi o opinię osobę, pod opieką której odbywał praktykę. Opinia ma opisywać pracę studenta i nabyte przez niego umiejętności i kompetencje, a także zawierać informację nt. terminu praktyk i ilości przepracowanych godzin.
Opinia powinna być opatrzona w podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej za przebieg praktyki zawodowej studenta.

Pobierz druk:  Ocena przebiegu praktyki studenckiej.docx


Krok 6: ZALICZENIE. Zaliczenie praktyk zawodowych student powinien uzyskać najpóźniej w semestrze ostatnim semestrze ostatniego roku studiów (odpowiednio I i II stopnia) – optymalnie jednak zaraz po zakończeniu praktyki. Zaliczenie praktyki wystawia Kierownik praktyk (dr Helena Draganik) w godzinach konsultacji w semestrze zimowym i letnim (oraz w sesji), na podstawie kompletu dokumentów:

 1. Dostarczony uprzednio druk "Informacja studenta o planowanej praktyce";
 2. Dziennik praktyk;
 3. Opinia instytucji przyjmującej nt. praktykanta (wypełniony przez opiekuna praktyk w tej instytucji druk "Ocena przebiegu praktyki  studenckiej".

Krok 7: PODZIĘKOWANIE. Na wniosek studenta Kierownik praktyk może wysłać do odpowiedniej instytucji podziękowanie za opiekę nad praktykantem.

 

UWAGI KOŃCOWE

 

Praktyki zrealizowane na tzw. drugim kierunku nie są uważane za praktyki odbywane w ramach studiów na Kulturoznawstwie.

We wszystkich sprawach spornych rozstrzyga Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii kierownika Katedry Kulturoznawstwa. 


Ostatnio modyfikowane: 11.02.2016